Xroads

Sniktitt:

KODEX 10A

 

Sniktitt 9. trinn

Justert design

KodeX 9 og 10 kommer med et noe justert design i forhold til 8. trinn. Justeringen er gjort for å presentere stoffet på en ryddigere måte, oppgavene har noe mindre tekst, og det vil være lettere å finne frem. Vi håper endringen er til glede for nye og gamle brukere av verket!

8. trinn  (2mb)

Her er noen utvalgte sider fra 8. trinn. Boken har fargekodede sider slik at det skal være lett å finne frem.


De grønne sidene er oppgavesider med eksempelbokser.


De rosa sidene har faktastoff.

De orange sidene er "avtaltoppgavene" – dvs. prosjektarbeid og fordypningsoppgaver.

Bak i boken finnes de grå sidene med fasit.

Ressursperm 8 (382kb)

Her er noen utvalgte sider fra ressurspermen
på 8. trinn.

KodeX 9A s. 56-57 (1,9 mB)

KodeX 9A s. 136-137 (2,3 mB)

KodeX 9A s. 204-205 (3 mB)

 

Her finner du noen utvalgte sider fra KodeX 9A og KodeX 9B.

Du finner sider fra de ulike emnene samt eksempler på repetisjonsoppgaver og avtaltoppgaver.

 

 

KodeX 9B s. 38-39 (2,5 mB)

KodeX 9B s. 70-71 (2,1 mB)

KodeX 9B s. 194-195 (2,2 mB)

Verkets oppbygning:

KODEX 8A:
EMNE 1 – STATISTIKK
Frekvenstabeller og diagrammer – Spørreundersøkelse - Å påvirke med statistikk
EMNE 2 – TALL OG TALLREGNING
Titallssystemet - De fire regnearter - Hoderegning, overslag og avrunding - Inndeling og oppbygning av de naturlige tallene - Figurtall og tallrekker - Tall skrevet på forskjellige måter - Kvadrattall og kvadratrot - Forskjellige tallsystemer - Å regne med tid - Positive og negative tall

KODEX 8B:
EMNE 3 – BRØK, PROSENT OG PROMILLE
Brøk - Prosent - Promille
EMNE 4 – MATEMATIKKEN RUNDT OSS
Fra tekst til tall og fra tall til tekst - Å handle - Personlig økonomi - Fart, strekning og tid - Fremmed mynt - Målestokk - Forhold - Tall brukt som koder

KODEX 9A: (se innholdsfortegnelse)
EMNE 5 – ALGEBRA
Å lage formler - Bokstavregning - Faktorisering - Å bruke algebra for å løse problemer
EMNE 6 – LIKNINGER OG ULIKHETER
Å løse likninger og sette prøve på svaret - Å bruke likninger på problemløsningsoppgaver og tekstoppgaver - Andregradslikninger - Likninger med to ukjente - Å løse ulikheter - Ulikheter og tekstoppgaver
KODEX 9B: (se innholdsfortegnelse)
EMNE 7 – MÅLING OG GEOMETRI
Måltall og måleenheter - Masse og volum - Måleusikkerhet og gjeldende siffer - Å konstuere normaler og vinkler - Parallelle linjer - Trekanter, firkanter, polygoner og sirkler – konstruksjon, spesielle vinkler og navn på delene av figurene - Pytagoras’ setning - Volum og overflate av noen romfigurer – prisme, sylinder, pyramide, kjegle og kule
EMNE 8 – MATEMATIKKEN RUNDT OSS
Økonomi relatert til lønn og skatt - Merverdiavgift, Fartsdiagrammer (hvordan noe utvikler seg over tid)

KODEX 10A
EMNE 9 – KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHETSREGNING
Kombinatorikk - Hva menes med sannsynlighet? - Å uttrykke sannsynligheter som brøk, prosent og desimaltall
EMNE 10 – FUNKSJONER
Koordinatsystemet - Å flytte figurer - Lineære funksjoner
- Kvadratiske funksjoner - Proporsjonalitet - Å løse likninger og ulikheter med funksjoner
KODEX 10B
EMNE 11 – MATEMATIKKEN RUNDT OSS
Sparing - Renter - Lån til bolig eller bil - Forsikring
EMNE 12 – REPETISJON FRA ALLE DE TRE ÅRENE

Du trenger Adobe Reader for å se disse sidene.

Last ned Acrobat

ElevoppgaverLenkerKontaktOm verket RessurssidenSniktitt