Lenker

Matematikk på Internett

http://www.matematikk.org/
Har du et spørsmål du ikke finner svar på? Send det til orakelet på matematikk.org. Her finner du dessuten en stor samling oppgaver, historier og spill, for både elever, foreldre og lærere. Nettstedet er et samarbeid mellom flere universiteter og høgskoler.

http://www.matematikk.net/
På matematikk.net finner du både oppgaver og diskusjonsforum. Her ligger også et matematikkleksikon beregnet på ungdomsskoleelever.

http://www.kappabel.com/
Ønsker du å teste de matematiske kunnskapene dine? KappAbel er en matematikk-konkurranse for skoleklasser i de nordiske landene. Her kan du også løse ukens nøtt.

http://www.abelprisen.no/
Abelprisen blir delt ut hvert år til en matematiker som har gjort fremragende forskning. Den er en av verdens mest prestisjetunge priser innenfor matematikken.

http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/
Universitetet i St. Andrews, Skottland, har lagt ut biografier om de fleste matematikere. Her finner du også mye stoff om matematikkens historie. Sidene er på engelsk.

http://www.matematikksenteret.no/
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen har som hovedoppgave å lede og koordinere utvikling av nye og bedre arbeidsmåter og læringsstrategier i matematikkopplæringen.

http://www.lamis.no/
Landslaget for matematikk i skolen (LAMIS) er en organisasjon for alle som underviser i matematikk i skolen.

http://mathworld.wolfram.com/
MathWorld er et svært fyldig matematikkleksikon på engelsk beregnet på personer med god faglig bakgrunn.

http://www.tekniskmuseum.no/
Matematikk har mange anvendelser, blant annet innenfor teknikk og industri. På Norsk Teknisk Museum i Oslo kan du se hvordan tekniske innretninger har utviklet seg gjennom årene.

Faktasider

http://no.wikipedia.org/
Ønsker du å finne ut hvor dypt Hornindalsvatnet er eller hva kvadratroten av et tall er? Wikipedia er et nettleksikon med fakta fra alle samfunnsområder, inkludert matematikk. Finnes også på andre språk.

http://www.fn.no/
På FN-sambandets nettsider ligger artikler og data om FN og internasjonale spørsmål.

http://www.globalis.no/
Vet du hvor mange innbyggere Indonesia har? Hva er forventet levealder for kvinner i Belgia? Globalis er en nettside tilknyttet FN-sambandet. Her ligger oppdatert informasjon om samfunnsforhold i alle verdens land. Siden har også gode verktøy for å sammenligne fakta fra forskjellige land.

http://www.ssb.no/
Statistisk sentralbyrå (SSB) lager offisiell statistikk og analyser om det norske samfunnet. Her finner du alle statistikkområder fra aborter til økonomiske nøkkeltall.

http://www.tryggtrafikk.no
Trygg Trafikk arbeider med trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet.

http://www.skatteetaten.no/
Hvor mye kan du tjene før du må betale skatt? Hva er egentlig moms? Alle spørsmål om skatter og avgifter får du svar på hos Skatteetaten.

http://www.met.no/
Data om vær, klima og temperaturer får du hos Meteorologisk institutt. Formålsparagrafen sier følgende om instituttets arbeidsområder: "Meteorologisk institutt står for den offentlige meteorologiske tjeneste for sivile og militære formål. Instituttet skal arbeide for at myndigheter, næringslivet, institusjoner og allmennheten best mulig kan vareta sine interesser for sikring av liv og verdier, for planlegging og for vern av miljøet."

http://www.bedin.no/
Bedin er en Internett-tjeneste som gir råd og informasjon om alt som har å gjøre med etablering og drift av bedrifter.

http://www.nav.no/

Sider der man blant annet kan søke etter ledige jobber, bruke tjenesten "Min side" og bytte fastlege. Sidene lages av Arbeids- og velferdsetaten.

http://www.regjeringen.no/

Her finner du informasjon fra regjeringen og departementene. Informasjonen er organisert under temaer som for eksempel "Familie og oppvekst" og "Kultur, fritid og livssyn".

http://www.senorge.no/

Daglig oppdaterte kart viser snø, vær, vann og klima for Norge. Du finner kart med data for døgn, måneder, år, klimaperioder og klimascenarier. Døgnkart finnes fra 1960 til og med i morgen.

Skole og fritid

http://www.boligabc.no/
BoligABC er et nettsted med ideer til store tverrfaglige prosjekter om boliger. Siden er laget spesielt for ungdomsskoleelever.

http://www.ung.no/
Ung.no er et oppslagsverk for ungdom. Her får du svar på hvilke rettigheter, muligheter og plikter du har som ungdom. Nettstedet er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

 

Programvare

http://sketchup.google.com/

Tegneprogram med muligheter for tegning i tre dimensjoner. Du kan laste ned en enkel versjon av programmet gratis.

http://www.geogebra.org/

Gratis programvare som kombinerer algebra og geometri på en dynamisk måte. Programmet er utviklet med tanke på skoleelever.

 

ElevoppgaverLenkerKontaktOm verket RessurssidenSniktitt