Xroads

Ressurssiden

På denne siden ser du en rikholdig meny for deg som er lærer. Tanken er at du her skal finne faglig påfyll, ekstra undervisningsmateriell og nyttig informasjon.

 

 

 

Forordet til ressurspermen

 

 

Les om teoriene og tankene bak KodeX.

 

Terminprøver

 

 

Informasjon og bestillingsskjema.

 

 

Teknologi og design

 

Beskrivelser av prosjekter du kan gjennomføre i din egen klasse.

 

 

Andre prosjekter

 

 

Beskrivelser av prosjekter du kan gjennomføre i din egen klasse.

 

Spill

 

Spillebrett der elevene kan trene på ulike regneoperasjoner på en lystbetont måte.

 

 

Filer for nedlasting

 

 

Her finner du sider fra ressurspermen til nedlasting.

 

 

 

 

 

 

 

 

ElevoppgaverLenkerKontaktOm verket RessurssidenSniktitt