Forfatterne

I KodeX er det elevenes læring og mestring som står i fokus. Verket går vekk fra spiralprinsippet og legger heller vekt på fordypning på hvert klassetrinn med færre emner i året. På denne måten får elevene ro til å sette seg godt inn i stoffet, samtidig som læreren får bedre tid til individuell tilrettelegging.

df

KodeX har fire hovedtemaer i året. Alt stoff blir presentert i én og samme bok (temaer, oppgaver, faktasider, fasit, repetisjonsoppgaver og prosjektoppgaver). Alle oppgaver har differensieringssymboler. Det er lagt vekt på å presentere matematikken på en virkelighetsnær, relevant og morsom måte. Elevene skal føle at matematikken er noe som angår dem, og som kan brukes i hverdagen. Denne tankegangen gjenspeiles også i de tverrfaglige ”avtaltoppgavene” / prosjektoppgavene hvor elevene får bruke matematikken i praksis. Verket har jevnlige repetisjonsoppgaver som forbereder til avsluttende eksamen etter 10. trinn.

cv

cv

Verkets oppbygning

Les komplett innholdsoversikt her.

«Matte er gøy! Og det skal det være. Matematikk skal være moro og gi elevene en følelse av mestring, forståelse og at faget er noe som angår dem.»

Forfatter

Annette Sandanger er utdannet adjunkt ved Høgskolen i Oslo. Hun er faglærer i matematikk, KRL og kunst- og håndverk. Annette har i de senere årene blant annet tilbrakt ett år i Peru der hun underviste både elever og lærere i matematikk. Hun var koordinator for ressurspersonene ved Matematikk-senteret i skoleåret 2009–2010 og har selv vært ressursperson i flere år.

Inneholder

Elevbok A og B (BM og NN)
Ressursperm for læreren
Nettside: www.kodex.no

 

 

Ressursperm for læreren

KodeX kommer med en grundig og omfattende ressursperm for læreren. Inneholder: Om bøkene og ressurspermen, tempoplan, kartleggingstest, forslag til arbeidsplan, repetisjonsoppgaver, ekstra utfordringer, delemneprøver, emneprøver, forslag til innleveringsoppgaver, datamaskinen og regneark, kopieringsoriginaler, evalueringsskjema, spill, fasit. I ressurspermen er det et stort utvalg av ekstra oppgaver for elevene, både vanlige repetisjonsoppgaver og utfordringer helt opp til videregående nivå. Delemneprøvene er laget som selvtester. Blant kopieringsoriginalene finnes også faktasidene fra elevbøkene.

 

Du kan bestille KodeX direkte fra forlaget her.

 

ElevoppgaverLenkerKontaktOm verket RessurssidenSniktitt