Temaoppgaver

Her finner du oppgaver som tar utgangspunkt i ulike temaer. Oppgavene krever gjerne kunnskaper fra flere ulike matematikkemner. I begynnelsen av hver oppgave kan du se hvilke forkunnskaper som trengs.

 

 

Oppgavemeny:

  

Kenya – å utforske statistiske data

 

Å bruke internettsidene til Statistisk sentralbyrå

Å bruke internettsidene til Statens institutt for forbruksforskning

   
     

 

 

 

 

Tilbake