Xroads     1. Begreper i statistikken                                      

 

En gråværsdag i sommerferien lagde Thomas, David og Victor små skyteredskaper og ammunisjon på 3–5 gram, 10 gram og 15 gram. Etter en del prøveskyting hadde de skytekonkurranse. Tabellene under viser resultatet av konkurransen:

 

 

Victor: Sprettert

 

1. gang

2. gang

3. gang

4. gang

5. gang

3–5 gram

1,9

8,2

2,5

1,0

11,0

10 gram

1,1

3,7

1,7

0,8

2,1

15 gram

2,1

1,8

7,1

1,1

2,7

 

Thomas: Katapult

 

1. gang

2. gang

3. gang

4. gang

5. gang

3–5 gram

2,3

6,1

3,4

2,7

5,7

10 gram

4,3

4,0

2,9

5,0

3,5

15 gram

3,3

3,85

3,85

4,26

3,85

 

David: Armbrøst

 

1. gang

2. gang

3. gang

4. gang

5. gang

3–5 gram

2,3

2,4

5,9

1,8

4,0

10 gram

4,9

8,1

5,0

12,4

6,2

15 gram

3,3

3,45

2,5

2,3

7,8

 

Snarvei til deloppgave :          a     b     c     d     e     f     g     h   i     j    k   l    m    n    o    p    q    r    s

 

 1. Hvilket av skyteredskapene skøyt lengst?

1. Armbrøsten

 

2. Katapulten

 

3. Spretterten                                             

 

Sjekk svar                                                         Se tabell

 

 1. Hvor langt skøyt det skyteredskapet som skøyt lengst?

1. Mellom 10 m og 11 m

 

2. 11 m

 

3. Mellom 11 m og 12 m

 

4. 12 m

 

5. Mellom 12 m og 13 m

 

Sjekk svar                                                         Se tabell

 

 
 1. Hvilket av skyteredskapene skøyt kortest med 3–5 grams ammunisjon?

 

1. Armbrøsten      

 

2. Katapulten    

 

3. Spretterten

 

Sjekk svar                                                         Se tabell  

 

 1. Hva er variasjonsbredden på skytingen av 3–5 grams ammunisjon med Victors sprettert?

1. 7 m

 

2. 10 m

 

3. 1 m

 

4. Mellom 7 m og 11 m

 

5. 6 m

 

Sjekk svar                                                         Se tabell  

 

 1. Hva er gjennomsnittet av de tre beste skuddene med Victors sprettert med 3–5 grams ammunisjon?
   

1. 7,23 m

 

2. 4,92 m

 

3. 5,39 m

 

4. 8,24 m

 

5. 11,00 m

 

Sjekk svar                                                         Se tabell  

 

 1. Hva er gjennomsnittet av de tre beste skuddene med Victors sprettert med 10 grams ammunisjon?

1. 1,88 m

 

2. 2,50 m

 

3. 0,80 m

 

4. 2,17 m

 

5. 9,40 m

 

Sjekk svar                                                         Se tabell  

 1. Hva er gjennomsnittet av de tre beste skuddene med Victors sprettert med 15 grams ammunisjon?

1. 2,96 m

 

2. 3,63 m

 

3. 3,97 m

   

4. 6,67 m

   

5. 14,80 m

 

Sjekk svar                                                         Se tabell  

 1. Hva er gjennomsnittet av de tre beste skuddene med Thomas' katapult med 3–5 grams ammunisjon?

1. 4,95 m

 

2. 4,04 m

 

3. 20,20 m

 

4. 3,93 m

 

5. 5,07 m

 

Sjekk svar                                                         Se tabell

 

 1. Hva er gjennomsnittet av de tre beste skuddene med Thomas' katapult med 10 grams ammunisjon?

1. 19,7 m

 

2. 3,73 m

 

3. 3,80 m

 

4. 4,43 m

 

5. 3,94 m

 

Sjekk svar                                                         Se tabell

 

 1. Hva er gjennomsnittet av de tre beste skuddene med Thomas' katapult med 15 grams ammunisjon?

1. 3,99 m

 

2. 3,82 m

 

3. 19,11 m

 

4. 3,85 m

 

5. 6,67 m

   

Sjekk svar                                                         Se tabell

 

   

 1. Hva er gjennomsnittet av de tre beste skuddene med Davids armbrøst med 3–5 grams ammunisjon?

 

1. 3,42 m

 

2. 4,10 m

 

3. 3,53 m

 

4. 16,40 m

 

5. 3,90 m

 

   

  Sjekk svar                                                         Se tabell

 1. Hva er gjennomsnittet av de tre beste skuddene med Davids armbrøst med 10 grams ammunisjon?

1. 6,0 m

 

2. 7,87 m

 

3. 8,90 m

 

4. 7,58 m

 

5. 36,60 m

 

Sjekk svar                                                         Se tabell

 

 1. Hva er gjennomsnittet av de tre beste skuddene med Davids armbrøst med 15 grams ammunisjon?

1. 4,85 m

 

2. 3,08 m

 

3. 4,20 m

 

4. 4,03 m

 

5. 19,35 m

 

Sjekk svar                                                         Se tabell 

 

 1. Hvorfor er gjennomsnittslengden på skytingen av 3–5 grams ammunisjon med Victors sprettert så høy?

1. Han er så sterk, og kan derfor skyte så langt.

 

2. Fordi gjennomsnittet av alle skuddene hans blir 7 m.

 

3. Multipliserer du de tre lengste kastene og dividerer på alle kastene, får du 7 m.

 

4. Adderer vi de tre korteste kastene, får vi 7 m.

 

5. Det var de beste tre skuddene man skulle regne gjennomsnittet av. To av skuddene er lange, derfor blir
    gjennomsnittet så høyt.

 

Sjekk svar                                                         Se tabell  

 

 

 1. Hvilken vekt har ammunisjonen som har størst variasjonsbredde med Thomas' katapult?

1. 3–5 gram

 

2. 10 gram

 

3. 15 gram

 

 

Sjekk svar                                                         Se tabell

 

 1. Hvor mange meter er variasjonsbredden med den ammunisjonen som har størst variasjonsbredde med Thomas' katapult?

1. 5,7 m – 2,3 m = 3,4 m

 

2. 6,1 m – 2,3 m = 3,8 m

 

3. 5,7 m – 3,4 m = 2,3 m

 

4. 5,7 m – 2,7 m = 3,0 m

 

5. 6,1 m – 2,7 m = 3,4 m

 

Sjekk svar                                                         Se tabell 

 

 

 1. Hvilket skyteredskap har høyest gjennomsnitt dersom vi legger sammen alle ammunisjonsgruppene?

1. Armbrøsten 

     

2. Katapulten   

 

3. Spretterten

 

Sjekk svar                                                         Se tabell  

 

 1. Er medianen høyere eller lavere enn gjennomsnittet du regnet ut for alle skyteredskapene og alle ammunisjonene?

1. Medianen må være lavere siden gjennomsnittet bare er for de tre lengste skuddene.

 

2. Medianen er det samme som gjennomsnittet.

 

3. Medianen er høyere siden vi deler gjennomsnittet på 5.

 

4. Medianen betyr den som er i midten, og det varierer for hvert skudd og vektklasse.

 

5. Medianen er høyere noen ganger, men lavere andre ganger.

 

 Sjekk svar                                                         Se tabell  

 

 1. Dersom du skulle skyte på blink med en av katapultene, hvilket skyteredskap og hvilken ammunisjon ville du ha valgt?

1. Jeg ville valgt spretterten, for den skøyt så langt.

 

2. Jeg ville valgt armbrøsten, for den skøyt både langt og kort, så da ville den treffe enten blinken var nærme eller langt unna.

 

3. Jeg ville valgt katapulten, for skuddene dens var mest jevne. Den er forutsigbar.

 

Sjekk svar                                                         Se tabell

 

 

 

Gå til deloppgave:                a     b     c     d     e     f     g     h   i     j    k   l    m    n    o    p    q    r    s

 

Oppgavemeny statistikk                                                                                                                             Til toppen

  .