Endringer i design på 9. trinn

- Oppgavenumrene er satt ut i venstre marg for å lettere skille oppgavene fra hverandre

- Mindre tekst og mer luft mellom oppgavene

- Kapittel- og temaoversikt et satt øverst i rammen