Xroads  

Faktasider

Nedlastbare pdf-er av faktasidene fra elevbøkene.

Bokmål Nynorsk
1 Statistikk (194 kB) 1 Statistikk (181 kB)
2 Tall og tallære (117 kB) 2 Tal og tallære (120 kB)
3 Brøk, prosent og promille (81 kB) 3 Brøk, prosent og promille (83 kB)
4 Matematikken rundt oss (60 kB) 4 Matematikken rundt oss (61 kB)
5 Algebra (100 kB) 5 Algebra (103 kB)
6 Likninger og ulikheter (95 kB) 6 Likningar og ulikskapar (94 kB)
7 Måling og geometri (182 kB) 7 Måling og geometri (183 kB)
8 Matematikken rundt oss (106 kB) 8 Matematikken rundt oss (106 kB)
9 Kombinatorikk og sannsynlighet (279 kB) 9 Kombinatorikk og sannsynsrekning (277 kB)
10 Koordinater, grafer og funksjoner (121 kB) 10 Koordinatar, grafar og funksjonar (118 kB)
11 Matematikken rundt oss (120 kB) 11 Matematikken rundt oss (122 kB)


Redigerbare emneprøver

Her kan du laste ned alle emneprøvene fra ressurspermen til KodeX i redigerbart docx-format. Prøvene er pakket i en zip-fil.

KodeX emneprøver (23 MB)

 

 

LenkerOm verketKontakt KursLenkerSniktitt